valde un padome

Par padomi

19.12.2023

2017.gada 2.maijā notika akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes sēde. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Ilga Kučinska, par padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Igors Istomins.

Informācija par izmaiņām padomē

19.12.2023

2017.gada 25.aprīlī notika akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce uz pieciem gadiem ievēlēja padomes locekļus Ilgu Kučinsku, Igoru Istominu, Svetlanu Tolkačovu, Svetlanu Stepanovu un Valentīnu Černovsku, nosakot padomes pilnvaru termiņu sākumu 2017.gada 29.aprīlī.

Informācija par jaunievēlētiem padomes locekliem

Informācija par izmaiņām valdē

19.12.2023

20.04.2017. AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome pieņēma lēmumu par valdes locekļu ievēlēšanu. Valdē ievēlēti Vladimirs Cadovičs (valdes priekšsēdētājs), Aleksandrs Struļevičs, Aleksandrs Ančevskis uz piecu gadu termiņu.
Informācija uzziņai:
1. Vladimirs Cadovičs- valdes priekšsēdētājs
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis- AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes priekšsēdētājs.
Valdes priekšsēdētājam Vladimiram Cadovičam pieder 531 785 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas.

2. Aleksandrs Struļevičs- valdes loceklis
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis - AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis.
Valdes loceklim Aleksandram Struļevičam AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas nepieder.

3. Aleksandrs Ančevskis- valdes loceklis
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis - AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes loceklis.
Valdes loceklim Aleksandram Ančevskim pieder 6 300 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas.


Valdes loceklis
Aleksandrs Ančevskis
info@rigagold.lv
67272790

Informācija par izmaiņām padomē

19.12.2023

Akciju sabiedrība AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” paziņo, ka Vidis Zaķis ir atstājis padomes locekļa amatu.
2017.gada 23.martā notika padomes sēde. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Svetlana Tolkačova. Līdz 2017.gada 25.aprīļa kārtējai akcionāru sapulcei darbību turpina padome šādā sastāvā: Svetlana Tolkačova, Igors Istomins, Jeļena Vasuļa, Tatjana Rezņigska.

Informācija par izmaiņām valdē

19.12.2023

27.11.2017. AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome pieņēma lēmumu atsaukt no amata valdes locekli Aleksandru Ančevski un ievēlēt par valdes locekli Tamāru Fruļu (Fruļa) uz piecu gadu termiņu.
Informācija uzziņai:
1. Tamāra Fruļa- valdes locekle
No 2014.gada līdz šim laikam- AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" dārgmetālu un dārgakmeņu noliktavas prečzine.
Valdes loceklei Tamārai Fruļa AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas nepieder.

Informācija par izmaiņām padomē

19.12.2023

2019.gada 23.aprīlī notika akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce uz pieciem gadiem ievēlēja padomes locekļus Jevgeņiju Pēde , Igoru Istominu, Svetlanu Tolkačovu, Svetlanu Stepanovu un Valentīnu Černovsku.

Informācija par jaunievēlētiem padomes locekliem

Par padomi

19.12.2023

2019.gada 23.aprīlī notika akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padomes sēde. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Jevgeņija Pēde, par padomes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Igors Istomins.