valde un padome

Informācija par valdes locekļiem, ievēlētajiem 2012.gada 20.aprīlī.

Vārds, uzvārds
Dzimšanas gads
Iegūtā izglītība
Pilnvaru termiņš
Ieņemamais amats
Kompānijas akciju skaits
Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze
Informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās
Vladimirs Cadovičs
1951. Augstākā 5 gadi
Valdes priekšsēdētājs
531 785
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes priekšsēdētājs
nav
Aleksandrs Struļevičs
1952. Augstākā 5 gadi
Valdes loceklis
- AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis nav
Aleksandrs
Ančevskis
1974.
Augstākā
5 gadi
Valdes loceklis
6 300 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis
nav

Informācija par padomes locekļiem, ievēlētajiem 2012.gada 27.aprīlī.

Vārds, uzvārds
Dzimšanas gads
Iegūtā izglītība
Pilnvaru termiņš
Kompānijas akciju skaits
Pēdējo 3 gadu profesionālā pieredze
Informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās
Vidis Zaķis
1941.
Augstākā
5 gadi
968
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes priekšsēdētājs, pensionārs
nav
Igors Istomins
1965.
Vidējā tehniskā
5 gadi
-
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes priekšsēdētāja vietnieks
nav
Svetlana Tolkačova
1952.
Vidējā speciālā
5 gadi
-
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" grāmatvede
nav
Jeļena Vasuļa
1939.
Augstākā
5 gadi
24
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes locekle, pensionāre
nav
Tatjana Rezņigska
1948.
Augstākā
5 gadi
-
AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" padomes locekle
navInformācija par izmaiņām valdē

20.04.2017

20.04.2017. AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” padome pieņēma lēmumu par valdes locekļu ievēlēšanu. Valdē ievēlēti Vladimirs Cadovičs (valdes priekšsēdētājs), Aleksandrs Struļevičs, Aleksandrs Ančevskis uz piecu gadu termiņu.
Informācija uzziņai:
1. Vladimirs Cadovičs- valdes priekšsēdētājs
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis- AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes priekšsēdētājs.
Valdes priekšsēdētājam Vladimiram Cadovičam pieder 531 785 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas.

2. Aleksandrs Struļevičs- valdes loceklis
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis - AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" valdes loceklis.
Valdes loceklim Aleksandram Struļevičam AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas nepieder.

3. Aleksandrs Ančevskis- valdes loceklis
2012.gada aprīlis līdz 2017.gada aprīlis - AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” valdes loceklis.
Valdes loceklim Aleksandram Ančevskim pieder 6 300 AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcijas.


Valdes loceklis
Aleksandrs Ančevskis
info@rigagold.lv
67272790

Informācija par izmaiņām padomē

25.03.2017

Akciju sabiedrība AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” paziņo, ka Vidis Zaķis ir atstājis padomes locekļa amatu.
2017.gada 23.martā notika padomes sēde. Par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Svetlana Tolkačova. Līdz 2017.gada 25.aprīļa kārtējai akcionāru sapulcei darbību turpina padome šādā sastāvā: Svetlana Tolkačova, Igors Istomins, Jeļena Vasuļa, Tatjana Rezņigska.