paziņojumiPar kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2017.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

19.12.2023

2017.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2017.gada 25.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Pilnvaras veidlapa

19.12.2023

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2016.gada 22.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Pilnvaras veidlapa

19.12.2023

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Lēmumu projekti

19.12.2023

2016.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās 2015.gada 24.aprīļa akcionāru sapulces lēmumiem.

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

19.12.2023

2015.gada 24.aprīļa kārtējas akcionaru sapulces lemumu projekti

Lēmumu projekti

Statūtu grozījumi

19.12.2023

AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” statūtu grozījumu projekts.

Statūtu grozījumi

Paziņojums par kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu.

19.12.2023

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 2015.gada 24.aprīlī.

Paziņojums

Informācija par akcionāru tiesībām

19.12.2023

Informācija par akcionāru tiesībām un to izmantošanas termiņiem.

Informācija par akcionāru tiesībām

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2014.gada 28.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

19.12.2023

2014.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2014.gada 28.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 25.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Lēmumu projekti

19.12.2023

2018.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Pilnvaras veidlapa

19.12.2023

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2018.gada 25.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par auditora nosaukuma maiņu

19.12.2023

2018. gadā 25. aprīļā kārtējā akcionāru sapulcē par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" auditoru 2018. gada pārskata revīzijai tika ievēlēts SIA “BDO Audit” (Reg. Nr. 40103888857), Licence Nr. 176.
Paziņojam ka SIA “BDO Audit” ir mainījis savu nosaukumu un tagad tā nosaukums ir SIA "Baltic Audit". Reģistrācijas numurs un licences numurs palika nemainīgi. SIA "Baltic Audit" veiks AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 2018. gada pārskata revīziju.

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

19.12.2023

2018. gada 16.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu

19.12.2023

2018. gada 16.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

19.12.2023

Paziņojums par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Paziņojums

Finanšu kalendārs 2019 gadam

19.12.2023

Finanšu kalendārs
Pārskats par 2019.g. pirmo ceturksni – 2019.g. 21.nedēļā (līdz 24.05.19.)
Pārskats par 2019.g. otro ceturksni – 2019.g. 34.nedēļā (līdz 23.08.19.)
Pārskats par 2019.g. trešo ceturksni – 2019.g. 47.nedēļā (līdz 22.11.19.)

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 23.04.2019.

Paziņojums

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 23.04.2019. Pielikumā pilnvaras veidlapa

Pilnvaras veidlapa

Lēmumu projekti

19.12.2023

2019.gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2019.gada 23.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

19.12.2023

Akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no viena akcionāra Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

19.12.2023

2019. gada 14.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no Uģa Rengarta Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (netiešu). Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par tiešu līdzdalību

19.12.2023

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019. gada 21.augustā saņēma no SIA MALEKS S precizētu Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par netiešu līdzdalību

19.12.2023

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019. gada 21.augustā saņēma no Ingas Ozoliņas precizētu Paziņojumu par netiešu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

19.12.2023

2020. gada 08. janvārī akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu

19.12.2023

2020. gada 08. janvārī akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 28.07.2020. Pielikumā pilnvaras veidlapa

Pilnvaras veidlapa

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 28.07.2020.

Paziņojums

Lēmumu projekti

19.12.2023

2020.gada 28.jūlijā kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Balsojuma veidlapa

19.12.2023

2020.gada 28.jūlijā kārtējās akcionāru sapulces balsojuma veidlapa

Balsojuma veidlapa

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2020.gada 28.jūlija akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu

19.12.2023

2020. gada 17.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

19.12.2023

2020. gada 17.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu

19.12.2023

2020. gada 19.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no akcionāra SIA "RENGARTS" Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

19.12.2023

2020. gada 19.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no akcionāra SIA "NAMEJS 1" Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par netiešu līdzdalību

19.12.2023

2020. gada 19.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no akcionāra Uģa Rengarta Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (netiešu). Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par netiešu līdzdalību

19.12.2023

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2020. gada 21.augustā saņēma no akcionāra Paziņojumu par netiešu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par netiešu līdzdalību

19.12.2023

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2020. gada 21.augustā saņēma no akcionāra Paziņojumu par netiešu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.g.06.oktobrī

Paziņojums

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

19.12.2023

Paziņojums par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.g.06.oktobrī. Pielikumā pilnvaras veidlapa.

Pilnvaras veidlapa

Lēmumu projekti

19.12.2023

2020.gada 06.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Balsojuma veidlapa

19.12.2023

2020.gada 06.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces balsojuma veidlapa

Balsojuma veidlapa

Paziņojums par nekustamā īpašuma pārvērtēšanu

19.12.2023

2020.gadā 24.septembrī AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma piederošā nekustamā īpašuma jaunu pārvērtēšanu par EUR 153 000,-. Iepriekš paziņotā vienas AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcijas atpirkšanas cena EUR 0,2665 par vienu akciju būtiski nemainīsies.

Par vienošanos balsojumā

19.12.2023

Ar šo paziņojam, ka starp sekojošiem akcionāriem: Vladimirs Cadovičs, Aleftīna Struļeviča, Valentins Istomins, Sergejs Safronovs un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1” ir noslēgta vienošanās par balsojumu 2020.gada 06.oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē jautājumā “Par akciju sabiedrības „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus”, saskaņā ar kuru ja vienošanās noteiktie akcionāri minētajā jautājumā nobalsos “Par”, tad normatīvajos aktos noteikto obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu šo akcionāru vārdā izteiks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1” un atpirkšanai piedāvātās akcijas minēto akcionāru vārdā atpirks sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1”.

Par ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

19.12.2023

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” ārkārtas 2020.gada 06.oktobrī akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

19.12.2023

Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

19.12.2023

Akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" obligātā
akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts pielikumā.

Prospekts

Paziņojums par akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa pagarināšanu

19.12.2023

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2020. gada 23. decembrī, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 75. panta pirmās daļas 1. punktu un trešo daļu, atļāva SIA “NAMEJS 1” reģistrācijas numurs 40003495045, juridiskā adrese: Terēzes iela 1A, Rīga, LV-1012, Latvija grozīt akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju atpirkšanas obligātā piedāvājuma noteikumus.
Grozījums akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" obligātajā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā (tālāk tekstā – Prospekts) paredz izteikt Prospekta 7. punkta pirmo rindkopu jaunā redakcijā, pagarinot piedāvājuma termiņu no 50 uz 70 dienām.
Oriģinālais paziņojums par piedāvājumu publicēts Latvijas Vēstnesī – 2020. gada 19. novembrī
Piedāvājums sākas 2020.gada 20.novembrī
Paziņojums par grozījumu veikšanu piedāvājuma prospektā publicēts Latvijas Vēstnesī - 2020. gada 28. decembrī
Piedāvājums noslēgsies - 2021.gada 28.janvārī
Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti - 2021.gada 04.februārī
Norēķini notiks - 2021.gada 02.februārī.

Prospekts

Akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti

19.12.2023

Akciju sabiedrības “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultāti

Ziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

19.12.2023

2021. gada 09.februārī akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no akcionāra SIA “NAMEJS 1” Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums