paziņojumiPar kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

27.04.2017

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2017.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

05.04.2017

2017.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

25.03.2017

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2017.gada 25.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Pilnvaras veidlapa

25.03.2017

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

16.08.2016

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016.gada 22.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

16.08.2016

Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2016.gada 22.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Pilnvaras veidlapa

16.08.2016

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Lēmumu projekti

16.08.2016

2016.gada 22.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

16.08.2016

Par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās 2015.gada 24.aprīļa akcionāru sapulces lēmumiem.

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

16.08.2016

2015.gada 24.aprīļa kārtējas akcionaru sapulces lemumu projekti

Lēmumu projekti

Statūtu grozījumi

16.08.2016

AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” statūtu grozījumu projekts.

Statūtu grozījumi

Paziņojums par kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu.

16.08.2016

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 2015.gada 24.aprīlī.

Paziņojums

Informācija par akcionāru tiesībām

16.08.2016

Informācija par akcionāru tiesībām un to izmantošanas termiņiem.

Informācija par akcionāru tiesībām

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

16.08.2016

Par a/s „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2014.gada 28.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Lēmumu projekti

16.08.2016

2014.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

16.08.2016

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2014.gada 28.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

23.03.2018

Paziņojums par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 25.aprīlī plkst.10.00.

Paziņojums

Lēmumu projekti

23.03.2018

2018.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Pilnvaras veidlapa

23.03.2018

Pilnvaras veidlapa akcionāra pārstāvēšanai akcionāru sapulcē.

Veidlapa

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

25.04.2018

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2018.gada 25.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par auditora nosaukuma maiņu

20.06.2018

2018. gadā 25. aprīļā kārtējā akcionāru sapulcē par AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" auditoru 2018. gada pārskata revīzijai tika ievēlēts SIA “BDO Audit” (Reg. Nr. 40103888857), Licence Nr. 176.
Paziņojam ka SIA “BDO Audit” ir mainījis savu nosaukumu un tagad tā nosaukums ir SIA "Baltic Audit". Reģistrācijas numurs un licences numurs palika nemainīgi. SIA "Baltic Audit" veiks AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 2018. gada pārskata revīziju.

Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu

20.08.2018

2018. gada 16.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu

27.08.2018

2018. gada 16.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no diviem akcionāriem Paziņojumus par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

20.08.2018

Paziņojums par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Paziņojums

Finanšu kalendārs 2019 gadam

12.12.2018

Finanšu kalendārs
Pārskats par 2019.g. pirmo ceturksni – 2019.g. 21.nedēļā (līdz 24.05.19.)
Pārskats par 2019.g. otro ceturksni – 2019.g. 34.nedēļā (līdz 23.08.19.)
Pārskats par 2019.g. trešo ceturksni – 2019.g. 47.nedēļā (līdz 22.11.19.)

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

23.03.2019

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 23.04.2019.

Paziņojums

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

23.03.2019

Paziņojums par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējas akcionāru sapulces sasaukšanu 23.04.2019. Pielikumā pilnvaras veidlapa

Pilnvaras veidlapa

Lēmumu projekti

04.04.2019

2019.gada 23.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Lēmumu projekti

Par kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

24.04.2019

Par AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” kārtējās 2019.gada 23.aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmumiem

Sapulces lēmumi

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

20.08.2019

Akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no viena akcionāra Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Paziņojums

Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

20.08.2019

2019. gada 14.augustā akciju sabiedrība “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” saņēma no Uģa Rengarta Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (netiešu). Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par tiešu līdzdalību

23.08.2019

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019. gada 21.augustā saņēma no SIA MALEKS S precizētu Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums

Paziņojums par netiešu līdzdalību

23.08.2019

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” 2019. gada 21.augustā saņēma no Ingas Ozoliņas precizētu Paziņojumu par netiešu līdzdalību. Paziņojumu skatīt pielikumā.

Paziņojums