finanšu pārskati


Nerevidēts gada pārskats

28.02.2017

Nerevidēts gada pārskats par periodu 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

16.08.2016

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

16.08.2016

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2014.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Nerevidēts gada pārskats

16.08.2016

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.

Pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.03.2014.gadam.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

16.08.2016

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Nerevidēts gada pārskats

16.08.2016

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

16.08.2016

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.03.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 31.03.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

23.03.2017

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Pārskats
Lapa 1 no 2
12»Pēdējā