finanšu pārskati

Padomes ziņojums

04.06.2021

Padomes ziņojums par 2019.gadu

Ziņojums

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 31.03.2017.gadam.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2016 līdz 31.12.2016.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

04.06.2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2016.gada pārskatam

Revidentu ziņojums

Nerevidēts gada pārskats

04.06.2021

Nerevidēts gada pārskats par periodu 01.01.2016. līdz 31.12.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.09.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 30.06.2016.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2016. līdz 31.03.2016.

Pārskats

Nerevidēts gada pārskats

04.06.2021

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.09.2014.

Pārskats

Nerevidēts gada pārskats

04.06.2021

Nerevidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2014 līdz 31.12.2014.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

04.06.2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2014.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.03.2015.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 30.06.2014.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2014. līdz 31.03.2014.gadam.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013.

Gada pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 30.09.2017.

Pārskats

Finanšu kalendārs

04.06.2021

Pārskats par 2018.g. pirmo ceturksni – 2018.g. 21.nedēļā (līdz 25.05.18.)
Pārskats par 2018.g. otro ceturksni – 2018.g. 34.nedēļā (līdz 24.08.18.)
Pārskats par 2018.g. trešo ceturksni – 2018.g. 47.nedēļā (līdz 23.11.18.)

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

04.06.2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2017.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

04.06.2021

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.gadu

Ziņojums

Padomes ziņojums

04.06.2021

Padomes ziņojums par 2017.g.

Ziņojums

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 31.03.2018.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

Pārskats

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

04.06.2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2018.gada pārskatam

Revidenta zinojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

04.06.2021

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2018.gadu

Ziņojums

Padomes ziņojums

04.06.2021

Padomes ziņojums par 2018.g.

Ziņojums

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.gadam.

Pārskats

Finanšu kalendārs 2020 gadam

04.06.2021

Pārskats par 2020.g. pirmo ceturksni – 2020.g. 21.nedēļā (līdz 22.05.20.)
Pārskats par 2020.g. otro ceturksni – 2020.g. 34.nedēļā (līdz 21.08.20.)
Pārskats par 2020.g. trešo ceturksni – 2020.g. 47.nedēļā (līdz 20.11.20.)

Revidēts gada pārskats

04.06.2021

Revidēts gada pārskats par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Gada pārskats

Neatkarīgu revidentu ziņojums

04.06.2021

Neatkarīgu revidentu ziņojums 2019.gada pārskatam

Revidenta ziņojums

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

04.06.2021

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019.gadu

Ziņojums

Finanšu pārskats

04.06.2021

Finanšu pārskats par periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020.

Pārskats