investoriem

A/S „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” juridiskā adrese ir Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012.
Sabiedrība ir reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40003044420. Sabiedrības pamatkapitāla denominācija tika veikta 28.05.2015. Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir 6 640 172 EUR, kas sadalās 4 742 980 akcijās ar akcijas nominālvērtību EUR 1,40.
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs ir Vladimirs Cadovičs, pārējie valdes locekļi: Aleksandrs Struļevičs un Tamāra Fruļa.

Sabiedrības lielākie akcionāri ir:
Marija Ančevska – 1 540 000 akcijas
Valentins Istomins – 1 400 000 akcijas
Vladimirs Cadovičs – 291 785 akcijas
SIA "MALEKS S" - 373 668 akcijas
Citi - 719 personas ar akcijām mazāk par 5% no kopējā skaita - 1 137 527 akcijas

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" statūtu jaunā redakcija

19.12.2023

Apstiprināti ar AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 2004.gada 24.novembra akcionāru atkārtotās ārkārtas pilnsapulces lēmumu (protokols Nr.4/2004) un ar grozījumiem, kas apstiprināti ar AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" 2015.gada 24.aprīļa akcionāru kārtējās sapulces lēmumu (protokols Nr.1/2015).

Statūti